Споживацька угода

Договір купівлі-продажу товарів за допомогою сайту https://pocketbook.ua

м. Київ

Цей договір (Договір) є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу товарів, опис та умови придбання яких розміщено на сайті https://pocketbook.ua (Сайт).

1. Визначення

1.1. Товар – пристрої для читання електронних книг (електронні рідери), аксесуари до електронних рідерів, електронного контенту (електронні примірники літературних творів (книг та інших літературних творів), аудіо творів, програмного забезпечення тощо) та інші матеріальні цінності, представлені та доступні для придбання за допомогою Сайту.

1.2. Покупець – фізична особа, яка оформила замовлення на придбання Товару за допомогою Сайту.

1.3. Продавець – особа, яка здійснює продаж Товару Покупцеві за замовленням Покупця на Сайті.

Продавцем пристроїв для читання електронних книг (електронні рідери) та аксесуарів до них є:


Фізична особа – підприємець Яценко Сергій Миколайович

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16

Телефон:  (044)379-32-02

Ідентифікаційний номер / код ЄДРПОУ: 3133509573

Банківські реквізити:

Поточний рахунок № 26007060841047

Банк: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711

Продавцем електронного контенту є:


ТОВ «КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА»

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16

Ідентифікаційний код / код ЄДРПОУ: 38105452

Банківські реквізити:

Поточний рахунок № 26002000025790

Банк: філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, МФО 322313


2. Загальні положення

2.1. Цей Договір є публічною пропозицією укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах договору приєднання. Договір складено відповідно до ст. 633, 634, 641, 642 та глави 54 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

2.2. Прийняттям умов Договору Покупцем є факт оформлення замовлення на Сайті та вибору опції «Я ознайомився та погоджуюсь з умовами договору» під час оформлення замовлення на придбання Товару.

2.3. Погоджуючись з умовами цього Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність.


3. Предмет договору

3.1. Відповідно до Договору Продавець зобов'язується на підставі замовлення Покупця продавати йому Товар згідно з наявним на Сайті асортиментом, а Покупець зобов'язується приймати замовлений Товар і оплачувати його на умовах Договору.


4. Умови придбання та оплати Товару

4.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти цей Договір здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем таких дій:

  • звернення до Сайту Продавця;
  • вибір конкретного Товару із наявних на момент звернення Покупця;
  • ознайомлення з умовами цього Договору;
  • оформлення замовлення на придбання Товару.

Під час оформлення замовлення Покупець повідомляє продавцю дані, необхідні для виконання замовлення Продавцем, а саме: прізвище та ім’я Покупця (та/або особи-одержувача, уповноваженої Покупцем на отримання замовленого Товару), адресу електронної пошти та/або контактний номер телефону, адресу доставки Товару або відомості про відділення компанії «Нова Пошта» для здійснення доставки.

4.2. Покупець проводить оплату замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом оплати Товару згідно з умовами оплати Товару, розміщеними на Сайті. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на відповідний рахунок Продавця. Товар може бути отриманий Покупцем за умови оформлення замовлення на Сайті та повної оплати замовлення згідно з обраними Покупцем умовами оплати Товару.

4.3. Підтвердження замовлення із вказанням умови доставки та оплати замовлення, обраними Покупцем, надсилається Покупцю за допомогою електронної пошти за вказаною Покупцем адресою та/або за допомогою sms-повідомлення на вказаний Покупцем контактний номер.

4.4. Умови доставки та оплати Товару розміщені на Сайті за посиланням: https://pocketbook.ua/ua_ua/shipping-payment. Вказані умови доставки та оплати Товару разом з описом та характеристиками Товару є невід’ємною частиною цього Договору.

4.5. Умови обміну та повернення Товару розміщені на Сайті за посиланням: https://pocketbook.ua/ua_ua/return-policy. Вказані умови обміну та повернення Товару є невід’ємною частиною цього Договору.


5. Права та обов’язки сторін

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Отримувати інформацію про Товар.

5.1.2. Обирати спосіб оплати Товару із запропонованих Продавцем способів на Сайті. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами здійснення відповідного способу оплати.

5.1.3. Відмовитися від придбання Товару до моменту здійснення оплати замовлення, що означає припинення цього Договору стосовно такого замовлення.

5.1.4. Отримати Товар за належним чином оформленим та оплаченим замовленням у відповідності до умов доставки, обраних Покупцем під час оформлення замовлення.

5.1.5. Протягом 14 днів з дати придбання Товару повернути Товар належної якості або обміняти Товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, відповідно до умов повернення Товару згідно із законодавством. Оформлення повернення Товару здійснюється на підставі письмової заяви Покупця та з обов’язковим пред’явленням паспортного документа. Умови повернення Товару розміщені на Сайті за посиланням: https://pocketbook.ua/ua_ua/return-policy. Товар у вигляді електронного контенту не підлягає обміну та поверненню.

5.1.6. Протягом гарантійного строку на Товар отримувати гарантійне обслуговування Товару на умовах гарантії, встановлених виробником Товару. Умови гарантії розміщені на Сайті за посиланням: https://pocketbook.ua/ua_ua/warranty/. Гарантійне обслуговування Товару у вигляді електронного контенту не надається.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. Детально ознайомитись з умовами Договору, правилами купівлі, умовами оплати та доставки Товару, умовами повернення Товару та умовами гарантії, що розміщені на Сайті Продавця. Покупець розуміє та погоджується, що факт здійснення оформлення замовлення на Товар свідчить про ознайомлення Покупцем з вказаними умовами та їх беззастережним прийняттям Покупцем.

5.2.2. При оформленні замовлення надати вірну, точну і повну інформацію (дані) про себе та іншу інформацію, необхідну для оформлення та виконання замовлення. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються під час оформлення замовлення. Покупець визнає, що Продавець не нестиме жодної відповідальності у разі неправильного оформлення Покупцем замовлення, у разі ненадання Покупцем відповідної інформації або надання її не в повному обсязі, у разі надання Покупцем невірної або неточної інформації, і всі ризики, пов’язані з цим, несе Покупець в повному обсязі.

5.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого замовлення.

5.2.4. При отриманні Товару провести його зовнішній огляд та переконатися у тому, що Товар відповідає здійсненому Покупцем замовленню, зовнішня та індивідуальна упаковка Товару не мають зовнішніх пошкоджень.

5.2.5. При оформленні повернення Товару надати вірну, точну і повну інформацію (дані) про себе та іншу інформацію, необхідну для оформлення та виконання повернення. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються під час оформлення повернення Товару. Покупець визнає, що Продавець не нестиме жодної відповідальності у разі ненадання Покупцем відповідної інформації або надання її не в повному обсязі, у разі надання Покупцем невірної або неточної інформації, і всі ризики, пов’язані з цим, несе Покупець в повному обсязі.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. Відмовити у передачі Товару у власність Покупця у разі порушення умов Договору, зокрема у разі нездійснення Покупцем оплати або здійснення неповної оплати Товару, у разі недотримання Покупцем умов і порядку оформлення замовлення, у разі ненадання Покупцем відповідної інформації, необхідної для виконання замовлення тощо.

5.4. Продавець зобов’язаний:

5.4.1. Передати у власність Покупця Товар, що був належним чином придбаний у Продавця (оформлений та оплачений за умовами Договору), в тому числі організувати його доставку у спосіб, що був вказаний при оформленні замовлення.

5.4.1. У разі повернення Покупцем Товару повернути Покупцю сплачені за Товар кошти протягом п’яти робочих днів з моменту повернення Товару. У разі повернення Покупцем Товару, оплаченого платіжною карткою, повернення коштів здійснюється на платіжну картку, якою було здійснено оплату Товару, що повертається. У разі повернення Покупцем Товару, оплаченого готівкою, повернення коштів здійснюється способом, яким було здійснено оплату Товару. Товар у вигляді електронного контенту не підлягає обміну та поверненню.


6. Гарантійне обслуговування Товару

6.1. Гарантійне обслуговування Товару забезпечується виробником товару на умовах гарантії, що розміщені на Сайті за посиланням: https://pocketbook.ua/ua_ua/warranty/.

6.2. Гарантійне обслуговування Товару у вигляді електронного контенту не надається.


7. Особливості придбання електронного контенту

7.1. Під придбанням електронного контенту розуміється надання Покупцю можливості завантажити файл, який містить примірник електронного контенту. Надання Покупцю можливості завантажити файл, який містить примірник електронного контенту, здійснюється лише на умовах попередньої оплати електронного контенту. Якщо Покупець отримав можливість завантажити файл, який містить примірник електронного контенту, але з будь яких причин нею не скористався, повернення коштів не здійснюється.

7.2. Оплата електронного контенту здійснюється лише за допомогою платіжної картки.

7.3. Придбаний електронний контент не підлягає обміну та поверненню.

7.4. На електронний контент не розповсюджуються гарантійні зобов’язання. Гарантійне обслуговування електронного контенту не надається.

7.5. Електронний контент надається таким, яким він є («tel quel» або «as is»), у тому вигляді, в якому він був наданий правовласником. Продавець надає доступ до електронного контенту в одному або декількох із можливих варіантів форматів файлів на свій вибір. Продавець не несе відповідальності за неможливість надати файл з примірником електронного контенту у певному форматі незалежно від того, чи був заявлений цей формат у списку доступних для цього контенту.

7.6. На Сайті розміщено електронний контент, наданий належним чином уповноваженими на те особами, в тому числі ООО «ИТ».


8. Відповідальність

8.1. Продавець не несе відповідальність за пошкодження Товару під час доставки Товару у спосіб, обраний Покупцем, якщо таке пошкодження сталося з вини організації, що забезпечувала доставку Товару.

8.2. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, матеріальну або моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про Товар, порядок оформлення або оплати замовлення, в результаті отримання та використання Товару.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які сторони Договору не могли передбачити та/або попередити. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, війна та воєнні дії, страйки, безлади, мітинги, протести, дії та рішення державних органів влади, збої у роботі телекомунікаційних та енергетичних мереж, недоліки у роботі провайдерів послуг доступу до мережі Інтернет тощо.

8.4. Продавець не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для користування Сайтом, оформлення замовлень за допомогою Сайту та/або проведення оплати замовлень.

8.5. У випадку наявності претензій до якості Товару Продавець зобов’язується переадресовувати їх виробнику Товару або відповідній сервісній установі, визначеній виробником Товару, та організовувати взаємодію між Покупцем та виробником Товару або сервісною установою у відповідності до умов гарантії. Продавець та виробник несуть відповідальність, передбачену законодавством України, в тому числі Законом України «Про захист прав споживачів».


9. Персональні дані

9.1. Покупець, реєструючись на Сайті та оформлюючи замовлення на Товар, надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних з метою оформлення та виконання замовлень Покупця, обробку звернень Покупця та вирішення спірних питань.

9.2. Збір та обробка персональних даних на Сайті здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», а також політики конфіденційності, яка розміщена на Сайті за посиланням: https://pocketbook.ua/ua_ua/privacy-policy-cookie-restriction-mode


10. Строк дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту оформлення замовлення на Сайті та вибору опції «Я ознайомився та погоджуюсь з умовами договору» під час оформлення замовлення на придбання Товару та діє безстроково.


11. Зміна умов Договору

11.1. Зміна умов Договору може здійснюватися в будь який момент здійснюється на розсуд і за рішенням Продавця або власника (адміністрації) Сайту. Нові умови Договору доводяться до відома Покупця шляхом розміщення Договору на Сайті в новій редакції (зі змінами), і є чинними з моменту розміщення їх на Сайті.